Projekty współfinansowane ze środków PFRON


Dalej Razem sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


„Dalej Razem z trenerami pracy!”


„Pas startowy”