Projekt "Pas startowy"


Dalej Razem sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Pas startowy”

Cel projektu
Celem projektu jest wyposażenie osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w minimum kompetencji, które umożliwią im dokonanie wyboru i realizację możliwie samodzielnej drogi życiowej, w tym podjęcie zatrudnienia na wspomaganym rynku pracy.

Okres realizacji projektu:
01.07.2023 - 31.03.2026

W projekcie udział biorą osoby:

 • z orzeczoną niepełnosprawnością (zaburzenia ze spektrum autyzmu, choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe)
 • zamieszkałe w województwie lubuskim, wielkopolski, dolnośląskim
 • nieaktywne zawodowo

W ramach projektu oferujemy uczestnikom:

 • diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych oraz kompetencji społecznych
 • opracowanie Indywidualnego Profilu Zawodowego i Indywidualnego Planu Działania
 • praktyki zawodowe

Harmonogram projektu

Pierwszy okres realizacji projektu

lipiec 2023 - marzec 2024

 • Rekrutacja (lipiec 2026)
 • Tworzenie profili zawodowych uczestników projektu
 • Praktyki zawodowe
 • Superwizje dla opiekunów praktyk

Drugi okres realizacji projektu

kwiecień 2024 - marzec 2025

 • Rekrutacja (kwiecień 2024)
 • Tworzenie profili zawodowych uczestników projektu
 • Praktyki zawodowe
 • Superwizje dla opiekunów praktyk

Trzeci okres realizacji projektu

kwiecień 2025 - marzec 2026

 • Rekrutacja (kwiecień 2025)
 • Tworzenie profili zawodowych uczestników projektu
 • Praktyki zawodowe
 • Superwizje dla opiekunów praktyk

Rekrutacja do projektu

Aktualnie rekrutacja do obecnego okresu realizacji projektu jest zakończona

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
508 191 446
spolka@dalejrazem.plProjekt "Pas startowy"
współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych