Projekt PFRON


Dalej Razem sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Dalej Razem z trenerami pracy!”

Cel projektu
Wzrost samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej 23 dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami autystycznymi z woj. lubuskiego, poprzez zatrudnienie wspomagane.

Okres realizacji projektu:
01.04.2022 - 31.03.2025

W projekcie udział biorą osoby:

 • z orzeczoną niepełnosprawnością (zaburzenia ze spektrum autyzmu)
 • W wieku powyżej 18 lat
 • zamieszkałe w województwie lubuskim

W ramach projektu oferujemy uczestnikom:

 • diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych oraz kompetencji społecznych
 • opracowanie Indywidualnego Profilu Zawodowego i Indywidualnego Planu Działania
 • wsparcie trenera pracy

Harmonogram projektu

Pierwszy okres realizacji projektu

kwiecień 2022 - marzec 2023

 • Rekrutacja (kwiecień 2022)
 • Tworzenie profili zawodowych uczestników projektu (kwiecień/maj 2022)
 • Wsparcie bezpośrednie osoby z autyzmem w miejscu pracy i poza nim przez trenera pracy (kwiecień 2022 - marzec 2023)
 • Konsultacje dla trenerów pracy (kwiecień 2022 - marzec 2023)

Drugi okres realizacji projektu

kwiecień 2023 - marzec 2024

 • Rekrutacja (kwiecień 2023)
 • Tworzenie profili zawodowych uczestników projektu (kwiecień/maj 2023)
 • Wsparcie bezpośrednie osoby z autyzmem w miejscu pracy i poza nim przez trenera pracy (kwiecień 2023 - marzec 2024)
 • Konsultacje dla trenerów pracy (kwiecień 2023 - marzec 2024)

Trzeci okres realizacji projektu

kwiecień 2024 - marzec 2025

 • Rekrutacja (kwiecień 2024)
 • Tworzenie profili zawodowych uczestników projektu (kwiecień/maj 2024)
 • Wsparcie bezpośrednie osoby z autyzmem w miejscu pracy i poza nim przez trenera pracy (kwiecień 2024 - marzec 2025)
 • Konsultacje dla trenerów pracy (kwiecień 2024 - marzec 2025)

Rekrutacja do projektu

Aktualnie rekrutacja do projektu jest zakończona

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
508 191 446
spolka@dalejrazem.pl

Aktualności projektu

Rekrutacja do drugiego okresu realizacji projektu

do końca kwietnia 2023 roku (rekrutacja zakończona)Projekt "Dalej Razem z trenerami pracy!"
współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych