Projekt PFRON


Dalej Razem sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Trenerzy pracy dla osób z autyzmem”

Cel projektu
Wzrost samodzielności oraz aktywności społecznej i zawodowej 20 dorosłych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami autystycznymi z woj. lubuskiego, poprzez zatrudnienie wspomagane.

Okres realizacji projektu:
01.01.2019 - 31.03.2022

W projekcie udział biorą osoby:

 • z orzeczoną niepełnosprawnością (zaburzenia ze spektrum autyzmu)
 • W wieku powyżej 18 lat
 • zamieszkałe w województwie lubuskim

W ramach projektu oferujemy uczestnikom:

 • diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych oraz kompetencji społecznych
 • opracowanie Indywidualnego Profilu Zawodowego i Indywidualnego Planu Działania
 • wsparcie trenera pracy

Harmonogram projektu

Pierwszy okres realizacji projektu

styczeń 2019 - marzec 2020

 • Rekrutacja (styczeń 2019)
 • Tworzenie profili zawodowych uczestników projektu (styczeń - luty 2019)
 • Wsparcie bezpośrednie osoby z autyzmem w miejscu pracy i poza nim przez trenera pracy (styczeń 2019 - marzec 2020)
 • Konsultacje dla trenerów pracy (styczeń 2019 - marzec 2020)

Drugi okres realizacji projektu

kwiecień 2020 - marzec 2021

 • Rekrutacja (kwiecień 2020)
 • Tworzenie profili zawodowych uczestników projektu (kwiecień 2020)
 • Wsparcie bezpośrednie osoby z autyzmem w miejscu pracy i poza nim przez trenera pracy (kwiecień 2020 - marzec 2021)
 • Konsultacje dla trenerów pracy (kwiecień 2020 - marzec 2021)

Trzeci okres realizacji projektu

kwiecień 2021 - marzec 2022

 • Rekrutacja (kwiecień 2021)
 • Tworzenie profili zawodowych uczestników projektu (kwiecień - maj 2021)
 • Wsparcie bezpośrednie osoby z autyzmem w miejscu pracy i poza nim przez trenera pracy (kwiecień 2021 - marzec 2022)
 • Konsultacje dla trenerów pracy (kwiecień 2021 - marzec 2022)

Rekrutacja do projektu

Aktualnie rekrutacja do projektu jest zakończona

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
508 191 446
spolka@dalejrazem.pl

Aktualności projektu

Rekrutacja do pierwszego okresu realizacji projektu

do końca stycznia 2019 roku (rekrutacja zakończona)

Rekrutacja do drugiego okresu realizacji projektu

do końca kwietnia 2020 roku (rekrutacja zakończona)

Rekrutacja do trzeciego okresu realizacji projektu

do końca kwietnia 2021 roku (rekrutacja zakończona)Projekt "Trenerzy pracy dla osób z autyzmem"
współfinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych